วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

14 มีนาคม 2556 ณ โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จ.สระบุรี

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

14 มีนาคม 2556
ร่วมอบรมค่ายสุขภาพ หลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จ.สระบุรี
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคกลาง
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 83 ท่านหน้างานเตรียมรับลงทะเบียน 
กับนิทรรศการข้อมูลแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)


คุณป้ามาลงทะเบียนกันแต่เช้า

                    
                                   น.พ.เอกภพ   สะเดา  ผอ.โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
กล่าวเปิดค่ายการอบรม

แนะนำทีมงานแก่ผู้เข้าฟังการอบรม


บรรยายเรื่องยาเม็ดที่ 1 การใช้น้ำสมุนไพรปรับสมดุล
แนะนำพืชสมุนไพรฤทธิ์เย็นฝึกปฏิบัติยาเม็ดที่ ๒ การกัวซา


สาธิตยาเม็ดที่ 3 การทำดีท็อกซ์ (สวนล้างลำไส้ใหญ่)
ท่านั่ง


การทำดีท็อซ์ (สวนล้างลำไส้ใหญ่ ) แบบท่านอน


สาธิตยาเม็ดที่ 4 การแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกัน


แช่มือแช่เท้า ร่วมก้บการพอกหน้า


สาธิตยาเม็ดที่ 5 การพอก ทา หยอดประคบอบอาบด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน


สาธิตการพอก

พิจารณาอาหารก่อน ฝึกปฏิบัติยาเม็ดที่ ๗
การรับประทานอาหารปรับสมดุล


ฝึกภาคปฏิบัติยาเม็ดที่ 7  การรับประทานอาหารปรับสมดุล


เบื้องหลังของอาหารสุขภาพทีมงานช่วยกันทำด้วยความเบิกบานแจ่มใส


บรรยากาศผู้เข้ารับฟังการอบรม

สัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์ผู้ใช้แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
ในการดูแลสุขภาพโรคหอบหืด


หลังกิจกรรมค่าย ทีมงานจะสรุปงาน
สรุปใจกัน เพื่อเป็นการพัฒนากายและใจของทีมงานให้เจริญขึ้น


ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกในการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ให้และผู้รับในการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบา
    บาง ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeaw
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น