วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

21 พฤษภาคม 2556 ณ โรงพยาบาลเจ็ดเสมืยน จังหวัดราชบุรี


แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

21 พฤษภาคม 2556

ณ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน  จ. ราชบุรี

อบรมแพทย์วิถีธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.เจ็ดเสมียน รุ่นที่ 3

ฝึกอบรมปฏิบัติการณ์  

โครงการกายสบาย  ใจเป็นสุข ด้วยแพทย์วิถีธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
 บรรยายโดย  วิทยากร พี่แมว พยาบาล + นศ.แพทย์วิถีธรรม              สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบา
    บาง ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeaw
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น