วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

16 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านกองทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

16 มิถุนายน 2556

ณ โรงเรียนบ้านกองทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
นำทีมโดย อ.สุเมธ  พรหมรักษา จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในช่วงเช้า


 สอนการเรียนรู้สภาวะร่างกายไม่สมดุลแบบร้อนเกิน


บรรยายเรื่องยาเม็ดที่ 1 การดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล
แนะนำชนิดสมุนไพรฤทธิ์เย็น


บรรยายและสาธิตเรื่อง ยาเม็ดที่ 2 การกัวซา

สาธิตและฝึกปฏิบัติยาเม็ดที่ ๕  การพอกทา หยอดประคบอบอาบด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน


ฝึกภาคปฏิบัติ ยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล

บรรยากาศการฟังบรรยาย

การแชร์ประสบการณ์

อนุโมทนาบุญกับผู้ให้และผู้รับในการร่วมบำเพ็ญบุญในครั้งนี้

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeaw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น