วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

19-22 มิถุนายน 2556 ณ วัดสันมะนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

19-22 มิถุนายน 2556

ณ  วัดสันมะนะ  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ค่ายฟื้นฟูสุขภาพ
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ฝึกปฏิบัติยาเม็ดที่ ๔ การแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกัน

ฝึกปฏิบัติยาเม็ดที่ ๕  การพอกทา  ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน


ฝึกปฏิบัติยาเม็ดที่ ๖  การออกกำลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ และกายบริหารที่ถูกต้อง

อนุโมทนาบุญทั้งผู้ให้และผู้รับมา ณ โอกาสนี้

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeaw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น