วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

9-10 พ.ค. 2556 ณ สวนสร้างบุญ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

9-10 พฤษภาคม 2556

ณ สวนสร้างบุญ  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
บรรยายโดยทีมงาน จิดอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
นำทีมโดย อาจารย์สุเมธ  พรหมรักษา

สอนแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ยา ๙ เม็ด
เป็นประจำเกือบทุกเดือน

สาธิตยาเม็ดที่ 3 เรื่องการทำดีท็อกซ์


การแชร์ประสบการณ์ผู้มาเข้าค่าย

ฝึกปฏิบัติยาเม็ดที่ ๔  การแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกัน

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนกลับ


กิจกรรมครั้งต่อไป
17-18 สิงหาคม 2556
บรรยาย สาธิต โดยทึมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ณ สวนสร้างบุญ อ.บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน

ติดต่อทีมงานเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม สวนสร้างบุญได้ที่
084-488-0384 , 086-196-8426
อาจารย์สุเมธ พรหมรักษา  084-047-8626

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeawไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น