วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

1-7 กรกฏาคม 2556 ณ สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

1-7 กรกฏาคม 2556

ณ สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร  กล้าจน (หมอเขียว)

สอนยาเม็ดที่ ๘  การละบาป บำเพ็ญบุญ เพิ่มพูนใจไร้กังวล
ด้วยหลักสูตร สอนพระไตรปิฏก

ทานอาหารมื้อเดียว


ฝึกปฏิบัติในการลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นอบายมุข ๖ กามคุณ๕  อัตตา ๓
ศึกษาทางแห่งความพ้นทุกข์บรรลุธรรม เรียนรู้โพธิปักขิยธรรม ๓๗
และหัวข้อธรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจหลายหัวข้อ  
ทั้งนี้เปิดเทอมรับนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมรุ่นที่ ๓ ด้วย
และมีการประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ
ในวันที่ ๓ กรกฏาคม 2556 ด้วย
เป็นการรวมพี่รวมน้อง ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องราวที่สร้างสรรความดีงามสู่ผองชน ในการไปบำเพ็ญบุญตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา นำมาเล่าสู่กันฟัง
อ.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) นำปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกันตั้งแต่เช้า ลงกิจกรรมฐานงาน และฟังบรรยายตลอดกิจกรรมในค่าย ๗ วัน


 เก็บภาพกันตั้งแต่เริ่มเดินทางจากหมอชิต กรุงเทพฯ-มุกดาหาร

บรรยากาศในรถทัวร์รวมตัวกันเดินทางมาเต็มรถบัส
ถอนต้นกล้า


 ดำนา


ทำความสะอาด คัดแยกขยะ และสิ่งที่ให้แล้ว


เมื่อพี่น้องต่างที่มารวมกัน


พี่น้องเครือค่ายภาคกลาง

พี่น้องเครือข่ายภาคใต้


อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ทั้งผู้ให้และผู้รับในการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้
สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeaw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น