วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

24 กันยายน 2556 ร่วมงานเปิดอาคารที่ทำการแห่งไหม่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

24 กันยายน 2556

ร่วมกิจกรรมในงานเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ณ กระทรวงสาธารณสุข  จ. นนทบุรี

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2555 หลักสูตรการแพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้รับการอนุมัติหลักสูตร 
จากสำนักการแพทย์ทางเลือก  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 


วิสัยทัศน์ของสำนักการแพทย์ทางเลือก

"มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองของมวลมนุษยชาติ"

พันธกิจตามกฎกระทรวง
           (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และคัดกรองศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
           (๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นที่เหมาะสม
           (๓) กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น
           (๔) พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นผสมผสานในระบบสุขภาพ
            (๕) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น
            (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ในงานนี้ ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  ได้จัดนิทรรศการความรู้แพทย์วิถีธรรม และแจกเอกสาร  พร้อมทั้งน้ำคลอโรฟิลล์ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน   และแนะนำสื่อหนังสือเกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรม แก่ผู้ที่สนใจสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
       แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  เฟสบุค
https://www.facebook.com/morkeawfansclub


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น