วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2 พฤศจิกายน 2556 ณ สวนลุมพินี

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

ค่ายสุขภาพ  2 พฤศจิกายน 2556

ณ  สวนลุมพินี
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ผู้เข้าร่วมอบรม  135  ท่าน
จิตอาสามาร่วมงาน 80 ท่าน
บรรยากาศอบอุ่น  เต้นท์อยู่ริมสระน้ำ  ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม ตั้งใจฟังด้วยความสนใจ
 เรียนรู้เรื่องยา 9 เม็ด

อนุโมทนาบุญ ทั้งผู้ให้และผู้รับที่ทำให้บุญสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
       แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  เฟสบุค
https://www.facebook.com/morkeawfansclub


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น