วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

10-11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนสร้างบุญ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

10-11 กุมภาพันธ์ 2556
ณ สวนสร้างบุญ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
บรรยาโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

บรรยากาศการอบรม


พลิกจากชีวิตที่เจ็บป่วย เมื่อหายก็นำความรู้เรื่องยา 9 เม็ดมาบอกต่อ


 ผู้ร่วมอบรม


ฝึกการเดินเร็ว1ใน ยาเม็ดที่ 6 การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ และกายบริหารที่ถูกต้อง


มาดูแปลงสมุนไพร  อ่อมแซบ


ดอกอ่อมแซบชมพูอมขาว


ดอกอ่อมแซบสีเหลือง


ผึกปฏิบัติการกัวซา


กับยาเม็ดที่ ๔ ฝึกปฏิบัติการแช่มือแช่เท้า


สาธิตยาเม็ดที่ ๕ การพอกทา


หน้าตาอาหารสุขาภาพแบบฤทธิ์เย็นในค่ายค่ะ ทานอาหารตามลำดับ


ฝึกภาคปฏิบัติ การรับประทานอาหารปรับสมดุล และการทานอาหารตามลำดับ


อนุโมทนาบุญกับผู้ให้และผู้รับในครั้งนี้ค่ะ


สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.

๒.   http://www.youtube.com/user/fansclubmorkeaw

๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบา
    บาง ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeaw
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น