วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

12-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ปราชญ์หนองป่าก่อ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

12-14 กุมภาพันธ์ 2556
อบรมเกษตรกร
ที่ศูนย์ปราชญ์หนองป่าก่อ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
บรรยายโดย อ.สุเมธ พรหมรักษา
จิตอาสาเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือตอนบน


บรรยากาศสถานที่บรรยกาศผู้เข้าร่วมอบรม


บรรยายโดย อ.สุเมธ พรหมรักษา  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือตอนบน


เกร็ดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


สอนและฝึกปฏิบัติยาเม็ดที่ 2 การกัวซา


ฝึกปฏิบัติยาเม็ดที่ 4  การแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกันเรียนรู้การปฏิบัติ ยาเม็ดที่ ๕ การพอก ทา หยอด ประคบอบ อาบด้วยสมุนไพรที่ถูกัน


 ยาเม็ดที่ 6 การฝึกทำโยคะ กดจุดลมปราณ และการบริหารที่ถูกต้อง


 ถ่ายรูปที่ระลึกก่อนลาจาก

อนุโมทนาบุญทั้งผู้ให้และผู้รับในครั้งนี้

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบา
    บาง ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeaw
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น