วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

26-30 พฤษภาคม 2556 ณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.สงขลา

แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม


26-30 พฤษภาคม 2556

ณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.สงขลา

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร  กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตร่วมโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคใต้

มีผู้มาร่วมอบรมทั้งสิ้น 583 ท่าน  ทีมงานจิดอาสามาร่วมงาน  43 ท่าน


บรรยากาศการอบรม โดย อ.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรม


  
การประชุมสรุปงานสรุปใจ ของท่านอาจารย์ กับทีมงาน  หลังจากการเสร็จจากการจัดค่าย

อนุโมทนาบุญกับผู้ให้และผู้รับที่มาเติมเต็มให้งานนี้สำเร็จลุล่วงอิ่มบุญกันโดยทั่วหน้า


สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบา
    บาง ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  http://www.facebook.com/fansclubmorkeawไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น